Informatie over de kinderboekenweek

Over de campagne

De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober gehouden. Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond het kinderboek. Op grote schaal haken bibliotheken, het onderwijs, boekhandels en culturele centra hierop in. Het jaarlijks wisselende thema van de Kinderboekenweek dient als leidraad bij de organisatie van de vele activiteiten.

Lespakket voor de basisschool

Voor het basisonderwijs stelt de Stichting CPNB een lespakket samen dat scholen in het voorjaar bij de boekhandel kunnen bestellen. Dit pakket bevat o.a. het Kinderboekenweekgeschenk, het Prentenboek, affiches, de Kinderboekenkrant, De Voorleesgids en een lesbrief die allerlei suggesties geeft voor lessen rond boeken en lessen over het thema van de Kinderboekenweek.

 

het thema dit jaar:

Voor altijd jong

Opa's en oma's in kinderboeken

 

GEDICHTENWEDSTRIJD

In het kader van het thema van de kinderboekenweek kunnen alle kinderen van 8-12 jaar een gedicht maken over hun opa en/of oma.

Ik heb twee dichtsoorten uitgewerkt, waarmee elk kind uit de voeten moet kunnen: Elfje en Rondeel.

 

De bedoeling is dat kinderen een herinnering of hun gevoel in woorden vastleggen.

 

Ze mogen het op de computer typen, of zelf opschrijven.

Een tekening bij maken of een foto opplakken.

 

Schrijf/ type je inzending op A4 formaat papier.


Het ontroerendste, vrolijkste, mooiste gedicht/ inzending wordt beloond met een mooi bijpassend boek.

 

Prijswinnaars krijgen thuis bericht

 

Lever de inzending in bij:

Kinderboekwinkel Bolleboos

Scharnestraat 36

8601 BB Sneek

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Rondeel

Een dichtvorm waarin hele regels herhaald worden. Gewoonlijk telt het rondeel acht regels en dan zijn de regels 1-4-7 aan elkaar gelijk en de regels 2 en 8.

 

· Bedenk nu iets over je opa of oma, wat je met ze hebt meegemaakt en waarover je wilt schrijven.

Schrijf er 4 of 5 korte zinnen over op. Gewoon dingen die in je opkomen. b.v.:

In mijn herinnering

Oma zat altijd in haar stoel bij het raam

Ze draaide haar duimen om en om

Een gat in haar hand door de feith

Ze droeg een vormloze zwarte jurk

Schrijf vervolgens de cijfers 1 t/m 8 onder elkaar

· Zoek nu in je opgeschreven tekst de zin die voor jouw gevoel het belangrijkste is en schrijf die zin drie keer op:

Eén keer op regel 1, dan op regel 4 en nogmaals op regel 7. (Je mag de woorden in die zin iets veranderen evenals  de volgorde, zie het voorbeeld)

· Kies vervolgens in je stukje tekst een zinnetje (of deel ervan) dat voor jouw gevoel het meest bij je eerste zin hoort en schrijf dat op regel 2 en 8. (Ook nu mag je weer wat kleine veranderingen aanbrengen)

· Op regel 3,5, en 6 schrijf je dan nog drie verschillende zinnetjes, die allemaal iets met je onderwerp te maken hebben. Dat kunnen zinnetjes zijn uit je oorspronkelijke tekst, maar misschien bedenk je – al doende- wel nieuwe stukjes tekst, die je beter vindt passen bij wat er al staat. Maak de zinnetjes niet te lang.

· Schrijf je gedicht over en laat de cijfers weg.

 

Als voorbeeld:

1. In mijn herinnering

2. Zat oma altijd in haar stoel bij het raam

3. Ze droeg een vormloze zwarte jurk

4. In mijn herinnering

5. Draaiden haar duimen om en om

6. En stopte er een in het gat in de muis van haar hand

7. In mijn herinnering

8. Zat oma in haar stoel bij het raam

 

Maak nu zelf een rondeel over jouw opa of oma op dezelfde manier.

Je mag een foto bij je gedicht plaatsen, of een tekening maken.

 

 

 

Elfje:

Maak een elfje.

Dat is een gedicht van elf woorden.

 

Voorbeeld:

Spelen 1 woord: een werkwoord

Het grasveld 2 woorden: waar?

Met de bal 3 woorden: hoe?

Kan opa hard schoppen? 4 woorden: een vraag

Scherven 1 woord: een verrassend antwoord

 

Maak een gedicht over je opa of oma.

Vertel er in wat je altijd samen doet, of hebt gedaan.

En wat je je altijd zult blijven herinneren.

 

 

Je mag het gedicht met een foto illustreren.

Opa en oma avond

Op donderdagavond 6 oktober van 19.30- 21.00 uur

U wordt getrakteerd op een fijne voorleesbeleving van enkele gedichten en een verhaal in de vertelkast.

U krijgt een kleine workshop: Interactief voorlezen

Er worden oude spel en zeemansliedjes gezongen met levende muziek.

Koffie en thee met wat lekkers.

Toegang gratis.

Graag voor 5 oktober opgeven bij:

Kinderboekwinkel Bolleboos

tel.: 0630072735/ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


KINDERBOEKENWEEKFEEST

ZONDAG 9 OKTOBER VAN 14.00-16.00 UUR

Poppentheater INKIPINKI

Vertelkastje met een mooi verhaal

Levende Muziek bij kringspelletjes en zeemansliedjes

Bij goed weer kunnen we dansen en zingen op de binnenplaats

Kinderen kunnen geschminkt worden

Koffie, thee, limonade en wat lekkers

KAARTJES voor dit feest kosten 5 euro per kind

En 1 euro per volwassene

en zijn te koop bij:

KINDERBOEKWINKEL BOLLEBOOS

Voor kinderen van 3-7 jaar

onder begeleiding van opa en/of oma

of papa en/of mama

Graag voor 8 oktober opgeven bij:

Kinderboekwinkel Bolleboos

tel.: 0630072735/ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it